PPP

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงาน (TFF)


วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา : 06:15 น.

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงาน (TFF)
 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานของกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ครั้งที่ 1/2559
โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO