PPP

สคร. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)


วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา : 06:07 น.

สคร. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)
 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) 
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Heaven Kwai จ.กาญจนบุรี
โดยมีนางศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการ สคร.
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ และ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
เข้าร่วมโครงการด้วย ในโอกาสนี้ได้ร่วมทำกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านเสรีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 
 
 

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO