โครงการลงทุน บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า ซี.3 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

โครงการลงทุน บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า ซี.3 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง