โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เอกชนคู่สัญญา

บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ รวม 33 ปี 3 เดือน ประกอบด้วย ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน และระยะเวลาเดินรถ 30 ปี

มูลค่าโครงการ

          45,764 ล้านบาท (มูลค่าสัญญา)

รายละเอียดโครงการ

          โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี (โครงการฯ) เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว Monorail
โดยโครงการฯ มีจุดเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) ช่วงบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการนนทบุรี บนถนนรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวซ้ายผ่านแยกแคราย เข้าถนนติวานนท์ วิ่งตามถนนติวานนท์เลี้ยวขวาที่ทางแยกปากเกร็ด เข้าถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านทางแยกหลักสี่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง และผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว จากนั้นวิ่งเข้าถนนรามอินทราจนถึงทางแยกมีนบุรี แนวเส้นทางจะวิ่งตรงเข้าสู่ถนนสีหบุรานุกิจ จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ ข้ามคลองสามวาและข้ามคลองแสนแสบ วิ่งตัดข้ามถนนรามคำแหง และลอดแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เข้าสถานีมีนบุรี ที่เชื่อมต่อกับสายสีส้ม รวมระยะทาง 34.5 กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 30 สถานี ศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง อาคารจอดและจร 1 แห่ง

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าทำสัญญา
กับผู้รับสัมปทาน (บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด) โดยภาครัฐลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเอกชนลงทุนค่างานโยธา ระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งบริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา และอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายของโครงการกรอบวงเงินสนับสนุนแก่เอกชนเป็นเงินสนับสนุนค่างานโยธา โดยทยอยจ่ายให้เอกชนหลังจากเริ่มให้บริการเดินรถแล้ว และแบ่งจ่ายเป็นรายปี โดยกำหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ต่ำกว่า 10 ปี และเมื่อเอกชนมีผลประกอบการเกินกว่าระดับที่ตกลงกันแล้ว ควรพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดส่วนแบ่งรายได้จากผลประกอบการที่ดีขึ้นด้วย