โครงการต่าง ๆ

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone)

สัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone) กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานเจ้าของโครงการ บมจ. ทีโอที จำกัด (มหาชน) (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) เอกชนคู่สัญญา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ระยะเวลาโครงการ 25 ปี (1 ตุลาคม 2533 ถึง 30 ตุลาคม 2558) วัตถุประสงค์ของโครงการ ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone) ระบบ NMT 900 และ GSM รายละเอียดโครงการ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก TOT หร...

อ่านต่อ

สัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ Digital PCN 1800

สัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ Digital PCN 1800 กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เอกชนคู่สัญญา บริษัท ทรู มูฟ จำกัด (True Move) ระยะเวลาโครงการ 22 ปี (20 มิถุนายน 2534 ถึง 15 กันยายน 2556) รายละเอียดโครงการ           บริษัทต้องดำเนินการจัดหาเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด และบริษัทฯ ตกลงโอนกรรมสิทธิ์บรรดาเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมดให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนา...

อ่านต่อ

โครงการสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า

โครงการสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เอกชนคู่สัญญา บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) ระยะเวลาโครงการ 27 ปี (16 กันยายน 2534 ถึง 30 กันยายน 2561) รายละเอียดโครงการ บริษัทต้องดำเนินการจัดหาเครื่องและอุปกรณ์ชุมสาย เพื่อจัดตั้งและขยายเครือข่ายการให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงได้ไม่น้อยกว่า 4,000 เลขหมายภายใน 8 เดือนนับแ...

อ่านต่อ

โครงการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

โครงการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกชนคู่สัญญา บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)) ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (11 กันยายน 2534 ถึง 10 กันยายน 2564) รายละเอียดโครงการ           สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในป...

อ่านต่อ

โครงการร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในพื้นที่เขตโทรศัพท์นครหลวงจำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย

โครงการร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในพื้นที่เขตโทรศัพท์นครหลวงจำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานเจ้าของโครงการ บมจ. ทีโอที จำกัด (มหาชน) (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) เอกชนคู่สัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ซี.พี. เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด) ระยะเวลาโครงการ 25 ปี (29 ตุลาคม 2535 ถึง 28 ตุลาคม 2560) รายละเอียดโครงการ สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาให้บริการโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์สาธารณะในเขตนครหลวง ซึ่งบริษั...

อ่านต่อ

สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ ๑.๕ ล้านเลขหมายในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค

สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ ๑.๕ ล้านเลขหมายในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานเจ้าของโครงการ บมจ. ทีโอที จำกัด (มหาชน) (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) เอกชนคู่สัญญา บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (TT&T) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด) ระยะเวลาโครงการ 25 ปี (30 มิถุนายน 2537 ถึง 29 มิถุนายน 2562) รายละเอียดโครงการ           TOT ได้ทำสัญญาและร่วมลงท...

อ่านต่อ

โครงการร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม

โครงการร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมธนารักษ์ เอกชนคู่สัญญา กิจการร่วมค้าบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน), บริษัท อามันรีสอร์ท เซอร์วิสเซสลิมิเต็ด และ บริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (10 พฤษภาคม 2548 ถึง 9 พฤษภาคม 2578) รายละเอียดโครงการ            กิจการร่วมค้าฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ราชพัสดุพร้อมอนุรั...

อ่านต่อ

การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแก่บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการกิจการด้านการกลั่นน้ำมัน (บมจ.ไทยออยล์)

การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแก่บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการกิจการด้านการกลั่นน้ำมัน (บมจ.ไทยออยล์) กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมธนารักษ์ เอกชนคู่สัญญา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (11 กันยายน 2535 ถึง 10 กันยายน 2565) รายละเอียดโครงการ ให้เช่าที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท ไทยออยล์ ดำเนินโครงการรูปแบบ BOT (Build Operate and Transfer) รัฐให้เช่าที่ราชพัสดุพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำจวน 40 รายการ รวม 192 หลัง เมื...

อ่านต่อ

สัญญาการบริหารและการดำเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สัญญาการบริหารและการดำเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมธนารักษ์ เอกชนคู่สัญญา บริษัท เอ็น ซี ซี แมนเนจเม้นท์แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (1 ธันวาคม 2534 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564) รายละเอียดโครงการ            กรมธนารักษ์ตกลงให้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริหารและดำเนินกิจการอาคาร และสิ่งปลูกสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวม...

อ่านต่อ

โครงการสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน

โครงการสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกชนคู่สัญญา บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาโครงการ 20 ปี (22 เมษายน 2556 ถึง 21 เมษายน 2576) รายละเอียดโครงการ เนื่องจากบริษัทได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในศูนย์การค้าโดยต่อเนื่องตามสัญญาเดิม ดังนั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาสัญญาเดิมแล้วให้ถือว่าบริษัทได้รับมอบศูนย์การค้าดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยในสภาพเรียบร้อยดีพร้อมใช้สิทธิประโยชน์โดยสมบูรณ์ตามวัตถุ...

อ่านต่อ